Hayvan çiftliği (Animal farm)

Diğer kitap önerilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Youtube kanalı  için TIKLAYINIZ.

   1945’te yayınlanmış olan bu roman hayvanları ele alsa da Stalin Dönemini fabl biçiminde hicvetmiştir. George Orwell’ın yazdığı bu roman 2. Dünya Savaşı yıllarında İngiltere tarafından, 2018 yılında Çin tarafından yasaklanmıştır. Çizgi filmi ve filmi yapılmış olan roman Pink Floyd’un ‘’Animals ‘’ albümünün esin kaynağı olmuştur. Roman Stalinizme odaklanmasına rağmen, albüm kapitalizmin eleştirisidir.

 

Olaylar Beylik Çiftlik’te geçer

Çiftlik sahibi Bay Jones hayvanlara çok kötü davranır, onlara yemek vermez. Kır domuz Koca Reis, bir gece hayvanları toplar, onlara gördüğü garip düşü anlatacağını ve hayvanların ayaklanma yapmasını söyler. Düşünde hayvanların eski çağlarda söylediği bir şarkının sözlerini duyan Koca Reis, hayvanlara bu şarkıyı (İngiltere’nin Hayvanları) söyler. Koca Reis, üç gece sonra uykusunda ölür. Napoléon ve Snowball adlı domuzlara zeki olduklarından diğer hayvanları örgütleme ve eğitme işleri verilir. Napolyon irikıyım, pek konuşkan olmayan ancak istediğini söke söke almayı bilen biri; Snowball ise konuşkan, hayat dolu, yaratıcı biri olarak tanınır. Squealer ise yerinde duramayan, şişman, parlak bir konuşmacı olan, tartışırken kuyruğunu hızlı hızlı oynattığından inandırıcı bulunan bir domuzdur. Bu üç domuz birlikte Koca Reis’in fikirlerini geliştirerek ‘’animalizm‘’adında bir öğretiye dönüştürmüşlerdir. Tabii hayvanlar ilk başlarda bunu pek umursamamış, ardından da açlıktan dayanamamışlar ve ambarın kapısını kırıp kendilerini doyurmuşlardır.

.

Bay Jones ve adamları onları kırbaçlarlar, sinirlenen hayvanlar, başkaldırıda bulunarak Jones ve adamlarını dehşete düşürürler ve adamlar tabanları yağlar. Kamçılar, dizginler, yularlar, meşin göz siperleri, onur kırıcı yem torbaları, hayvanlar tarafından avluda çöplerin yakıldığı ateşe atılır. Çiftliğin adıysa ‘’HAYVAN ÇİFTLİĞİ‘’ olarak değiştirilir. Domuzlar, üç aydır sürdürdükleri çalışmalar sonucunda, hayvancılığın temel ilkelerini yedi emirde toplamayı başarırlar ve bu emirleri duvara astırırlar. Bu emirlere tüm hayvanlar uymalıdır. Ancak Napoléon ve Snowball anlaşamazlar, ikisi de tek önder olmak istemektedir. 

Snowball elektrik üretimi için yel değirmeni yapılmasını teklif eder, Napoléon karşı çıkar ve önceden anne babasından ayırıp yetiştirdiği köpekler, Snowball’u çiftlikten kovalayarak atar. Ancak yel değirmeni yapma projesi devam eder. Napoléon başta karşı çıktığı yel değirmeni projesinin kendisine ait olduğunu, Snowball’un hain olduğunu ve onu çiftlikten göndermek için reddettiğinden bahsederek hayvanların kendisine inanmasını sağlar. Ama ayaklanmanın amaçları yalan olmuş, çalışma saatlerinin azalacağı yiyeceklerin artacağı yönündeki sözlerinin aksine çalışma saatleri artırılmış, verilen yiyecekler azaltılmıştır. Yedi Emir’in maddeleri gizlice değiştirilmiş, İngiltere’nin Hayvanları şarkısının söylenmesi yasaklanmıştır. Bu sırada domuzlar da iyice şişmanlamakta, yatakta  yatmakta, içki içmektedirler. Kış ayında kıtlık çıkar, yiyecekler azalır, açlıktan ölümler başlar. Napoléon, bu haberlerin çiftlik dışında yayılmasını önler. Çiftliğe gelenlere üzerini buğday ve yiyecekle örttürdüğü kumu yiyecek olarak göstermektedir.

.

Büyük domuz diye hitap edilen Napoléon, tavukların yumurtalarının satılacağını, tavukların kuluçkaya yatmalarını yasakladığını ilan etmesiyle buna karşı çıkan tavukları öldürtür ve tabii hayvanların aklına; ‘’Hiçbir hayvan diğer bir hayvanı öldürmeyecektir.‘’ ilkesi gelir. Ancak duvarda: ‘’Hiçbir hayvan diğer bir hayvanı bir sebep olmadan öldürmeyecektir.‘’ yazısını görürler. Hayvanlar bu ilkeyi yanlış ezberlemiş olduklarını düşünürler. Bir gün yel değirmeninin harap olduğunu görürler. Çiftlikteki bütün hayvanlar yaralanmış ve bazıları da ölmüştür. Ancak sonuçta düşman püskürtülmüştür. Büyük Domuz, elde ettikleri zaferi kutlamak için çıkar.

 Hayvanların hepsini büyük zafer kazandıklarına böylece ikna eder. Bir gece gürültü olur, hayvanların birkaçı çiftlik ilkelerinin yazılı olduğu duvarın dibinde kırılmış bir merdiveni ve fenerle bir domuz görürler, ayrıca domuzun elinde bir boya kutusu ile fırça vardır ve duvara baktıklarında, duvardaki ilkelerden birinin daha ezberledikleri gibi olmadığını farkederler. Sonra domuzların arka ayakları üzerinde yürüdüğünü gören bir hayvan hastalanmış ve ölüme gönderilmiştir. Her zaman ‘’Dört ayak iyi, iki ayak kötü.‘’ diyen koyun sürüsü bu seferse tam tersini söylemiştir.

.

Squealer yine hayvanları kendine inandırmış ve bu konuyu da kapatmıştır. Büyük Domuz, arpaların sadece domuzlara verileceğini ve sadece domuzların çiftlik işleriyle uğraşmayıp, yönetimle ilgileneceğini, domuzların dışında bütün hayvanların pazar günleri dahi çalışacağını, çalışmayanın yiyeceğinin yarıya ineceğini söyler. Hayvanlar, “Bütün hayvanlar eşittir” ilkesini hatırlayıp, “bu nasıl eşitlik” diye kendi kendilerine söylenmeye başlar. Hemen, ilkelerin yazılı olduğu duvarın yanına giderler ama yazılar yine değişmiştir.  Bütün yazılar silinmiştir. “Bütün hayvanlar eşittir fakat bazı hayvanlar ötekilerden daha fazla eşittir.” Yazısı kalmıştır yalnızca.

Romanın sonunda ise bir diğer çiftliğin yöneticisi Bay Pilkington ve Snowball konuşma yaparlar , çiftliğin adı tekrar değişir ve yine Beylik Çiftlik olur. Bayraklarındaki toynak ve boynuz  kalkar, düz yeşil olmuş olur. Sonra kağıt oyunu oynarlar, içki içerler. Diğer hayvanlar bu sırada onları izlemektedir ancak onlar bunun farkına varmadan hayvanlar oradan uzaklaşmışlardır. Birden bir gürültü duyulur ve hayvanlar geri koşarlar. Anlaşıldığı kadarıyla kavganın nedeni, Napoléon ile Bay Pilkington’ın aynı elde maça ası çıkarmış olmalarıdır. İçeride on ikisi de öfkeyle bağırmakta, on ikisi de birbirine benzemektedirler. Domuzların yüzlerine ne olduğu anlaşılır; dışarıdaki hayvanlar, bir domuzların yüzlerine bir insanların yüzlerine bakar ama onları birbirlerinden ayırt edemezler.

Hayvan çiftliği kitap önerisi.

Can Yayınları

  1. Basım

Sayfa sayısı: 152

hayvan çiftliği

Sıla Yaren Kondul

Leave a Comment