robodeney cansel

2015 yılında Marmara Üniversitesi Fen bilgisi öğretmenliğini kazandım. Ortalama başarım ile çift anadal  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim bölümüne kabul gördüm. Her iki bölümü de aynı zamanda okumaya devam ediyorum. Son sınıf öğrencisiyim. Evrim Kongresine, “Heybemde Doğa Var” etkinliğine (Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi),  Iot  (Nesnelerin İnterneti) eğitimi, Jr robotics’in öğretmen eğitimine gibi birçok eğitim, seminer ve kongrelere katıldım. Birkaç okulda robotik eğitimi verdim. Ayrıca birkaç okulda deney öğretmenliği yaptım. Her zaman derslerimde öğrenci merkezli bir strateji izlediğimden öğrencilerin yapabilecekleri,  keşfedebilecekleri deneyler seçtim ve seçmeye devam ediyorum.

Bu süreçte fende öğrendiğim çoğu şeyin içerisinde teknolojinin olduğu, teknolojinin içerisinde de fen olduğunu fark ettim. Biliyorsunuz ki hayatımızın her yerinde bilim ve teknoloji var. Bu inkar edilemez bir gerçek. Benim de en büyük hayallerimden biri bu kavramları bir araya getirmek vardı; bilim ve teknoloji. Bilim ve teknolojiyi entegre edebilmenin en iyi yolu, robodeney fikriydi. Robo teknolojiyi, deneyler ise bilimi sembolize etmektedir. Deney olması için bilim, bilimin olması için teknoloji olması gerekir. Fakat bilimin olması için deneyin olması şart değildir. Robodeney’ de her şeyin cevabını bulabilmeniz dileğiyle.