Dünya’ da bulunan tüm ağaçları ve bitkileri yok edersek ne olur?

Tüm ağaçları yok edersek nolur?

“Oksijensizlikten ölürüz.”

“Tüm fotosentez yapan canlılar ölürse oksijen kalmaz.”

“Bitkiler bizim akciğerlerimizdir. Onlar olmazsa bizde olmayız.” Dediğinizi duyar gibiyim.

Ama şöyle bir gerçek var; Atmosferde, Dünya’da bulunan tüm insanlara 200 yıldan fazla yetecek oksijen bulunuyor.

Bunu 7 milyar insanın yaşam boyunca tükettiği oksijen miktarıyla, havada bulunan oksijen miktarını kıyaslayarak öğrenebiliriz. Bunu hesaplamak için birkaç şey bilmeliyiz. Öncelikle, ortalama bir nefesin hacmini bilmemiz gerekir. İkincisi, ne sıklıkla nefes aldığımızı bilmemiz gerekir. Bir de ne kadar yaşayacağımızı bilmemiz gerekir. Biz, her birinde ortalama değerler alacağız.

Normal nefes hacmi (tidal kapasite) ortalama yarım litre yani yaklaşık 500 ml’ dir.

Sağlıklı dinlenmekte olan yetişkin bir birey, dakikada 12-18 kere nefes alır. Dakikada ortalama 15 kere nefes alıyoruz diyebiliriz. Dakikada 15 nefes, saatte (60 x 15) 900, günde (24 x 900) 21600 ve yılda (365 x 21600 ) 7884000 nefes yapar. Sağlıklı ve dinlenen bir yetişkin yılda yaklaşık 8 milyon kez nefes alır.  

Ortalama yaşam süresi ülkeden ülkeye değişse de, hesaplara göre Dünya’ da yaşam süresi 72 yıldır. Biz de ömür boyumuzu 72 yıl şeklinde ele alalım.

Peki,

bunları öğrendiğimize göre bir kişi yaşam süresi boyunca ne kadar hava soluduğunu hesaplayalım. Yılda 525960  (60 x 24 x 365,25 ) dakika vardır.  Bir ömür boyunda (72 x 525960) 37843200 (Yaklaşık 38 milyon) dakikamız vardır. Ortalama bir insan 0.5 (nefes hacmi) x 15 (dakikada nefes sayısı) x 37843200 (ömür boyu dakika) nefes alacaktır. Hesapladığımız da bu değer 283824000’ dır. Yani ortalama bir insan yaşam boyunca 283 milyon litre hava soluruz. Bu değeri somutlaştırabiliriz. 72 yıl yaşayan bir insan tüm nefesleriyle bir balonu doldursaydı, son nefesini verdiğinde yaklaşık 80 metre çapında bir balona sahip olacaktır.

Deniz seviyesinde havanın yoğunluğu yaklaşık 1,2 kg.m-3’tür. Ömür boyu aldığımız hava (283824000 / 1000) 283824 m3 yer kaplar. Bu alanda (1,2 x 283824) 340589 kg hava bulunur.

Bir günde soluduğumuz hava kilogramı, (340589 /(72 x 365 )) 13 kg’ dır.  Bir günde yemekten çok hava tüketiyoruz demektir. J

Ortalama bir insan hayatı boyunca 340589 kg havaya ihtiyacı olduğunu hesapladık. Dünya’ da şuan da yaklaşık 7,53 milyar insan var. Hepsinin yaşam boyunca tükettiği havayı hesaplarsak, 340589 x 7530000000 kg hava soluyacaktır. Bu oldukça büyük bir rakam, 2,56 x 1015 kg havadır.

Dünya’da ne kadar hava var?

Amerikan Ulusal Atmosfer Araştırmaları Merkezin’ ne göre, “Atmosferin toplam ortalama kütlesi 5,15 x 1018 kg’ dır. ” İhtiyacımız olandan daha fazlası atmosferde mevcut. Soluduğumuz her kilogram kava için atmosferde 2012 katı bulunuyor. Bir de sadece insanlar değil, aslan, inek, tavuk gibi hayvanların, oksijenli solunum yapan bakterilerin bile oksijene ihtiyacı var. Onları da hesaplasak bile atmosferde ihtiyacımızdan kat ve katı oksijen mevcut.  Ayrıca havanın yaklaşık %21’ ini oksijen oluşturur. Her nefesimizde aldığımız havanın %21’i oksijendir. Verdiğimiz nefesin %15’ i ise oksijendir. Vücudumuz aldığı nefesten sadece %5’lik oksijeni kullanıyor diyebiliriz.

Ortalama bir insan günde 13 kg hava soluyorsa (13 x 21 /100) bunun 2,75 kg’ mı oksijendir.

Tüm insanların ömürleri boyunca soluyacağı hava 2,56 x 1015 kg’ ında 5,38 x 1014 kg’ı da oksijendir. Havanın toplam ortalama kütlesi 5,15 x 1018 kg ise 1,08 x 1018’ sı oksijendir. Yani atmosferde yeteceğinden fazla oksijen bulunmaktadır.

Tüm ağaçlar ve bitkileri yok edersek oksijensizlikten ölmeyiz. Peki, ölür müyüz?

Maalesef çok geçmeden ölürüz. Hem de açlıktan ölürüz. Çünkü bitki ile beslenen birçok canlı açlıktan ölmeye başlayacaktır. Stok bulunduran canlıların stokları zamanla bitecek ve ölmeye başlayacaklardır. Ağaçlar ve bitkiler, terleyerek havadaki nemi arttırır. Olmadıklarında nem olmaz ve yağmur oluşamaz. Buharlaşan su bulut olur ve yere inemez. Açlıktan ölmezsek de bir süre sonra susuzluktan ölürüz. Zamanla atmosferdeki oksijen miktarı gitgide azalır. Havadaki sera gazlarının oranı giderek artar ve ozon tabakasını inceltir. Ozon tabakası inceldikçe Dünya’ya gelecek olan zararlı ışınlar artacaktır.

Böyle açlık, kuraklık, zararlı ışınlar gibi felaketlerle başa çıkabilirsek oksijen bir hayli yeter. Ama başa çıkabilmemiz çok ama çok zor…

Yeşil olan Dünyamızda bunların hiçbirinin gerçekleşmemesi dileğiyle…

Youtube kanalımızdaki videolar için TIKLAYINIZ.

Diğer yazılar için TIKLAYINIZ.

Cansel Göker

 

Leave a Comment