Android Studioda Layout kullanımı

android studioda linear layout,table layout,frame layout kullanımı

içerik:

  • Layout ve Layout Özellikleri
  • layout_height ve layout_width
  • fill_parent, match_parent ve wrap_content
  • Layout_Weight
  • Layout_Gravity
  • Gravity
  • Linear Layout
  • Table Layout
  • Frame Layout

ConstraintLayout

Constraint layout ile ekrana sürükleyip bıraktığımız her nesneyi istediğimiz yere sürükleyerek götürebiliyoruz. Tek yapmanız gereken mausla nesneyi tutup telefon ekranında istenilen yere sürüklemek.

Burada önemli olan ekranda bulunan nesnelerin birbirine göre konumudur. Nesne üzerine tıklandığında nesne kenarından yuvarlak şekilden tutarak çıkan oku hangi nesneden sonra gelmesini istiyorsak o nesneye bağlıyoruz. Aşağıda görüldüğü gibi oklarla birbirine bağlanmışlardır. Eğer bağlamazsak nesneler dağınık durup hatta bazen bazı nesneler görünmeyecektir.

Şekildeki gibi Constraint layout altına ekranda görüldüğü gibi buton ve textviewler koyarak sizlerde deneyebilirsiniz

Linear Layout, Layout Weight, Layout Gravity Kullanımı

LinearLayout

Linear Layout kullanımı Android’de, tüm nesneleri tek bir yönde kullanmamızı sağlar. Linear layout sayesinde nesneleri android:orientation özelliğini kullanarak, tamamen yatay veya dikey olarak konumlandırabiliriz.

Layout_weight

Ögelerin birbirine oranla kapladığı alanı layout_weight ile ayarlayabiliriz.

ile 0.99 arasında değer alabilir.

Layout_gravity

Ekrana bulunan ögenin konumunu sağ, sol, aşağı, yukarı, ortala şeklinde ayarlayabiliriz

gravity

Layout gravityden farklı karıştırmamak gerekir çünkü gravitiy öge içindeki bir yazının hizalanmasını yapar.

Layout_width

layout_width ile layoutun genişliğini ayarlayabiliriz.

layout_height

layout_height ile layoutun yüksekliğini ayarlayabiliriz.

Tasarım ekranı

Kodlar

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
>

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="horizontal"
>


        <TextView
            android:id="@+id/textView5"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:text="marmara üniversitesi"
            android:background="@color/marmararenk"
            android:layout_weight="0.40"
            android:layout_gravity="right"
            android:gravity="right"
/>


        <TextView
            android:id="@+id/textView4"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:text="yıldız teknik üniversitesi"
            android:background="@color/ytürarenk"
            android:layout_weight="0.30"
            android:layout_gravity="left"
            android:gravity="left"
/>

        <TextView
            android:id="@+id/textView3"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:text="istanbul üniversitesi"
            android:background="@color/iürenk"
            android:layout_weight="0.30"
            android:layout_gravity="center"
            android:gravity="fill_vertical"

/>

    </LinearLayout>
</android.support.constraint.ConstraintLayout>

TableLayout

TableLaoyut, satırlar(rows), sütunlar(columns) tarafından düzenlenen bir arayüz(layout) tipidir. TableLaoyut, birden fazla TableRow nesnesinden oluşmuştur.

shrinkColumns

Hangi kolonun küçükleteleceğini belirtiriz. Kaçıncı sütun ise o sütunun numarasını yazarız.

stretchColumns

Hangi kolonu büyüteceğimizi belirtiriz.

Tasarım ekranı

Kodlar

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
>


    <TableLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="vertical"
        android:shrinkColumns="1"
        android:stretchColumns="0,2"
>


        <TableRow>

            <TextView
                android:id="@+id/textView7"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:background="@color/marmararenk"
                android:text="TextView"
/>


            <TextView
                android:id="@+id/textView6"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:background="@color/ytürarenk"
                android:text="TextView"
/>


            <TextView
                android:id="@+id/textView15"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:background="@color/marmararenk"

                android:text="TextView"
/>

        </TableRow>
        <TableRow>

            <TextView
                android:id="@+id/textView9"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:background="@color/iürenk"
                android:text="TextView"
/>


            <TextView
                android:id="@+id/textView8"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:background="@color/renk"
                android:text="TextView"
/>


            <TextView
                android:id="@+id/textView16"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:background="@color/iürenk"
                android:text="TextView"
/>

        </TableRow>

    </TableLayout>

</android.support.constraint.ConstraintLayout>

Android Frame layout

Bu yerleşim türünde nesneler üst üste biner.

Tasarım ekranı

çerçeve düzeni

Kodlar

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
>


    <FrameLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="vertical"
>

        <Button
            android:id="@+id/button"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_gravity="center"
            android:text="başla"
/>


        <ImageView
            android:id="@+id/imageView"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            app:srcCompat="@drawable/ok"
/>

    </FrameLayout>
</android.support.constraint.ConstraintLayout>

Konunun videolu anlatımına BURAYA TIKLAYARAK gidebilirsiniz.

Diğer android studio yazılarına Android Studio sekmesi altından ulaşabilirsiniz.

Muhammed Furkan Zerey

Leave a Comment